Allmänna Villkor

 

Definitioner

Säljare: GSM REPEATER SHOP
Köpare: Varje köpare av våra produkter.
Produkter: Alla produkter och tjänster som vi säljer till dig, inklusive förpackningar, bruksanvisningar och andra delar.

 

Kontakt

Adressuppgifter
GSM REPEATER SHOP
Bruynvisweg 18
1531 AZ Wormer
Nederländerna

Kundtjänst
T: +31 (0)75 771 67 14
E: sales@gsm-repeater-shop.com

Företagsuppgifter
GSM REPEATER SHOP är ett handelsnamn som tillhör Ostman International BV, med registrerat säte i Wormer – Nederländerna.
Handelsregister: 529.39.634 i Amsterdam
Momsregistreringsnr:NL 8506.75.182.B.01

 

Avtal

Ett avtal ingås när en köpare via denna webbplats beställer en eller flera produkter och därefter får en orderbekräftelse skickad till sig per e-post. Dessa leveransvillkor är en del av alla avtal mellan köparen och säljaren. Detta avtal styrs av nederländsk lag.

 

Erbjudanden

Alla erbjudanden på denna webbplats är icke-bindande. Erbjudanden gäller med förbehåll för tillgången till beställda produkter. Alla bilder av produkter som kan beställas är endast en indikation. GSM REPEATER SHOP eller aktuell säljare ansvarar inte för avvikelser av något slag.

 

Betalningssätt

GSM REPEATER SHOP accepterar följande betalningssätt:

MastercardVisaSwishPayPalibanpostforskott


Säljaren är inte skyldig att leverera och/eller skicka produkterna innan köparen har betalat för dem. Betalningstidpunkten är mycket viktig.

Kolla in sidan ’betalningssätt’ för mer information om betalningsmöjligheterna.

 

Priser

Alla angivna priser är i euro och exklusive moms, om inget annat anges. Alla erbjudanden/bilder/priser är med reservation för typ-/skanfel och/eller ändringar av säljaren.

 

Leverans

Leverans av beställda produkter utförs av UPS, Post NL och DHL Express och sker under ansvar av GSM REPEATER SHOP. Leveranstiden är mellan 1 och 2 arbetsdagar, såvida inget annat anges i produktinformationen eller på den aktuella webbplatsen. Leveranstiderna är en indikation. Angivna leveranstider ska inte betraktas som definitiva tidsfrister, såvida inget annat har överenskommits. GSM REPEATER SHOP kommer dock rimligen att göra allt för att leverera inom en till två arbetsdagar. Den maximala leveranstiden uppgår till 30 dagar såvida inget annat har överenskommits. Om leveranstiden inte är möjlig kommer köparen att meddelas i god tid av GSM REPEATER SHOP. Då erbjuds möjligheten att säga upp avtalet eller komma överens om en ny leveranstid. Redan betalda belopp återbetalas inom 14 dagar efter uppsägning. GSM REPEATER SHOP ansvarar inte för någon form av ersättning eller kompensation om det visar sig att köparen har lämnat felaktiga adressuppgifter till säljaren.

Kolla in sidan ’leverans och ledtid' för mer information om leverans.

 

Ångerrätt

Vid köp av produkter via internet har köparen möjlighet att säga upp avtalet utan att motivera varför under 14 dagar (2011/83/EG). Denna period börjar gälla dagen efter mottagande av produkten av köparen eller på köparens vägnar. Under denna period ska köparen hantera produkten och förpackningen varsamt. Köparen får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om hon/han vill behålla produkten. Om köparen utövar sin ångerrätt ska köparen returnera produkten fraktfritt i ursprungligt och oskadat skick, inklusive förpackning, med alla levererade tillbehör samt en kopia av den ursprungliga orderbekräftelsen till säljaren. Om köparen utövar sin ångerrätt ska köparen stå för kostnaderna för att returnera produkten. Om köparen har betalat ett belopp ska säljaren återbetala detta belopp inom 14 dagar efter mottagande av de returnerade varorna. Eventuella tidigare debiterade frakt- och/eller hanteringskostnader ersätts aldrig.

Om du vill utöva ångerrätten ber vi dig att fylla i returformuläret och följa stegen som anges. Ångerrätten gäller normalt inte företagskunder. Men vi gör ett positivt undantag till förmån för köparen. Fraktkostnaderna som vi betalat + hanteringskostnaderna på 15 euro dras dock från inköpspriset för företagskunder.

Returnera:
Om du som köpare utövar ångerrätten får du stå för kostnaderna för att returnera produkten. Vi rekommenderar att skicka paketet försäkrat och med försändelse-id. Du ansvarar själv för att paketet skickas och levereras till rätt adress. Specialbeställda varor kan inte returneras.

Värdeminskning:
Om du utövar din ångerrätt måste du returnera produkten med samtliga medföljande tillbehören i originalförpackningen till oss. Om varorna är ofullständiga, repade eller uppvisar annan (användnings)skada förbehåller vi oss rätten att dra av kostnaden för skadan från inköpspriset.

 

Garanti

2 års garanti. Vid synliga defekter måste alla klagomål rapporteras inom 14 dagar efter inköpsdatum. Klagomål måste göras via e-post eller skriftligen och köparen måste tydligt beskriva invändningarna eller de konstaterade felen i sitt klagomål. När det gäller produkter som köparen skickar på eget initiativ får köparen stå för transportkostnaderna. GSM REPEATER SHOP ansvarar då inte för skada som uppkommit under transporten. GSM REPEATER SHOP ansvarar inte för skador som köparen eller tredje part lidit vid användning av en produkt som levererats av GSM REPEATER SHOP. Direkta och indirekta kostnader eller skador hos köparen eller tredje part är inte ersättningsgilla. Om ersättning måste betalas för de av köparen köpta produkterna kommer den att begränsas till inköpspriset för produkten i fråga.

 

Sekretess

GSM REPEATER SHOP kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar med största möjliga omsorg och sekretess. GSM REPEATER SHOP följer därmed lagen om skydd av personuppgifter. GSM REPEATER SHOP kommer inte lämna ut personuppgifter som du har tillhandahållit till tredje part om du inte har givit uttryckligt skriftligt tillstånd till detta. Det ovannämnda påverkar inte skyldigheten som GSM REPEATER SHOP kan ha utifrån sina rättsliga förpliktelser att tillhandahålla information denne har till berörda myndigheter; i synnerhet poängteras skyldigheter att informera rättsliga myndigheter och Skatteverket. Denna rättsliga skyldighet att tillhandahålla information kräver inget tillstånd från köparen.

 

Godkännande - Tillstånd

I nederländsk lag föreskrivs att sändarutrustning, som repeatern, endast får användas med tillstånd från KPN, Vodafone TELE 2 och T-Mobile. De är rättighetsinnehavare med ensamrätt på frekvensanvändning och måste ge tillstånd till utplaceringen av denna utrustning per anläggning. Om inget tillstånd ges av mobiloperatörerna är användning av sådan utrustning inte tillåten. Den nederländska telekommyndigheten Agentschap Telecom övervakar och utför kontroller. Detta (kontrollerande) kan ske med anledning av en anmälan från en mobiloperatör i samband med en störning. Tillsynsmyndigheten har rätt att beslagta utrustningen och utdöma en straffavgift. GSM REPEATER SHOP ansvarar inte på något sätt för underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet.