Vanliga frågor

 1. Hur fungerar repeatrar/telefon- och signalförstärkare?
 2. Varför har jag dålig täckning/mottagning/signal med min mobiltelefon inomhus?
 3. Kan användningen av en repeater vara skadlig för min mobiltelefon?
 4. Kan en repeater användas i min (nya) bostad?
 5. Kan jag även installera en repeater på mitt företag?
 6. Vilka är fördelarna med att använda en repeater?
 7. Vilken frekvens behöver jag förstärka?
 8. Fungerar en repeater endast om jag har en bra signal (4 eller 5 streck) runt fastigheten?
 9. Kan jag installera en repeater själv?
 10. Är användningen av repeatrar tillåten inom EU?
 11. Kan jag även hämta min beställning?
 12. Kan jag göra en företagsbeställning med 0 % mervärdesskattesats från utlandet?
 13. Är det möjligt att låta någon annan installera repeatern?
 14. Kommer en repeater att öka strålningen?

1. Hur fungerar repeatrar/telefon- och signalförstärkare?

Efter att repeatern och de(n) kompakta antennen/-erna har installerats fångas mobilnätets signal upp av utomhusantennen. Signalen skickas vidare till repeatern som sedan förstärker signalen och, via en inomhusantenn, ger god täckning i det önskade utrymmet. Det går att ringa med hur många mobiltelefoner som helst samtidigt. En repeater är lösningen för en mobiltäckning inomhus. Produkterna i GSM REPEATER SHOP är särskilt utformade och anpassade för användning hemma, på kontor, i företagslokaler och i utrymmen såsom garage, källare, suterränger och containrar.

2. Varför har jag dålig täckning/mottagning/signal med min mobiltelefon inomhus?

Framför allt i nya byggnader och bostäder händer det att täckningen är tillräcklig utomhus men blir svagare eller försvinner när du går in. Det finns flera faktorer som kan påverka signalens styrka, som byggnadskonstruktion, använda material (metall, betong, trä), väggtjocklek, antalet fönster, bygghöjd och så vidare. Förutom byggnadens fysiska konstruktion kan en dålig signal även vara följden av den geografiska platsen i förhållande till närmaste mobilmast.

3. Kan användningen av en repeater vara skadlig för min mobiltelefon?

Nej, det behöver du inte oroa dig för. Produkterna i GSM REPEATER SHOP är särskilt utformade för användning med mobiltelefonen. Dessa repeatrar uppfyller fastställda krav.

4. Kan en repeater användas i min (nya) bostad?

Ja, repeatrarna som finns i GSM REPEATER SHOP är särskilt utformade och anpassade för detta. Eftersom många konsumenter allt oftare säger upp sitt fasta abonnemang och endast ringer med sin mobiltelefon, är en repeater emellertid lösningen för att ringa med mobilen inomhus i många bostäder. Ett sätt att i förväg fastställa om en repeater kommer att fungera är att först kontrollera om det finns en tillräckligt stark signal utomhus. Om det inte finns någon signal eller en svag signal runt huset (2 streck eller mindre), kan en kraftigare repeater med riktantenn vara ett sätt att lösa problemet. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om detta eller om du vill diskutera en viss situation. Vi hjälper dig gärna vidare!

5. Kan jag även installera en repeater på mitt företag?

Dessa repeatrar lämpar sig mycket väl även för företagslokaler. Om du vill förse flera rum eller våningar med en bra mobiltäckning kan flera inomhusantenner placeras ut. Tveka inte att kontakta oss för råd om hur du kan utrusta en företagslokaler med repeater-utrustning!

6. Vilka är fördelarna med att använda en repeater?

Den största fördelen är att du har god täckning inomhus. Du behöver inte längre gå ut när det ringer.
En annan fördel är att det tar längre tid innan mobiltelefonens batteri laddar ur tack vare den förbättrade signalstyrkan.

7. Vilken frekvens behöver jag förstärka?

De flesta mobiloperatörer sänder via frekvenserna 900 och/eller 1800 MHz. 900/1800 MHz-repeatrar är endast avsedda för röst- och textmeddelanden. Om du även vill förstärka datatrafikens signal, som internet, 3G- och 4G-tjänster, ska du välja en repeater som även lämpar sig för 800 eller 2100 MHz-nätverket. Vill du veta vilken typ av repeater du behöver? Klicka här eller kontakta oss.

8. Fungerar en repeater endast om jag har en bra signal (4 eller 5 streck) runt fastigheten?

Nej, även om mottagningen utanför fastigheten ”endast” är 1 eller 2 streck kan en repeater fortfarande lösa problemet. Dock behöver du då en repeater som förstärker signalen kraftigare. Välj då en repeater med en räckvidd inomhus på 1 000 m2 eller mer.

9. Kan jag installera en repeater själv?

Du behöver inte särskilt mycket teknisk kunskap eller skicklighet för att installera ett repeaterkit. Varje kit innehåller allt som du behöver för att förbättra mobiltäckningen i ditt hem eller din arbetsmiljö. Våra repeatrar levereras med en tydlig bruksanvisning och instruktioner hur du installerar repeatern i enkla steg.

10. Är användningen av repeatrar tillåten inom EU?

Inom den Europeiska unionen Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU) är handel och användning av repeatrar tillåten. Det är endast i ett fåtal länder, däribland Nederländerna, Belgien och Tyskland, som användaren först måste begära skriftligt tillstånd från mobiloperatören. Detta beror på att operatörerna har köpt dessa mobilfrekvenser och vill undvika att störningar uppkommer på sina nätverk (på grund av dålig utrustning eller fel installation). Dessvärre ges tillstånd sällan eller aldrig, oavsett märke på utrustning eller vilken instans eller privatperson som begär det. Mobiloperatörerna känner sig inte ansvariga för täckningen inomhus. Det kan de rimligtvis inte heller vara med tanke på alla olika byggnadskonstruktioner. De repeatrar som vi erbjuder är endast för användning inomhus och orsakar inga störningar eller brus på operatörernas nätverk eller i din direkta närmiljö. Vi lever för att leverera väl fungerande utrustning till ett överkomligt pris. Vi har många nöjda kunder som med glädje använder våra repeatrar utan problem.

11. Kan jag även hämta min beställning?

Det är möjligt att hämta redan beställda och betalade produkter. Det är endast möjligt att hämta beställningar enligt överenskommelse.

12. Kan jag göra en företagsbeställning med 0 % mervärdesskattesats från utlandet?

Ja, leverans inom gemenskapen är möjlig. Detta kan endast ske om du gör en företagsbeställning från utlandet. Fyll i företagsnamn och momsregistreringsnummer när du beställer. Dessa företagsuppgifter verifieras direkt online (www.vies.com) och om de är korrekt ifyllda kommer en mervärdesskattesats på 0 % automatiskt att tillämpas.

13. Är det möjligt att låta någon annan installera repeatern?

Vi installerar inte själva. I princip är det relativt enkelt att installera en repeater och nästan alla kan göra detta själva. Om du ändå vill ha extern hjälp kan du kontakta en auktoriserad elektroteknisk installationsfirma. Dock tillkommer extra kostnader för detta och offerten kommer direkt från installationsfirman och betalningen görs direkt till dem.

14. Kommer en repeater att öka strålningen?

Nej, strålningen kommer att minska. En mobiltelefon har en effekt på 2 W. En repeaters högsta effekt är 1 W (detta gäller för en 30 dB-repeater). Denna strålning kommer att minska till högst 0,05 W när den når inomhusantennen.
Oftast monteras antennerna i taket eller på väggen. Därmed är avståndet mellan kroppen och inomhusantennen mer än 3 meter. Detta medför en extra minskning av strålningen med 40 dB, detta är 10 000 gånger mindre (0,000005 W). Denna strålning är för svag för att påverka den mänskliga kroppen. När en repeater har installerats, förbättras mobilsignalen. Den lyckade uppringningen kan enkelt anslutas med en mycket mindre effekt från mobiltelefonen. Det betyder att mobiltelefonens radiofrekvensstrålning kommer att minska enormt.
Saknar du din fråga? Skicka oss då ett meddelande eller ring +31 (0)75 771 67 14